30.04.2013
Paziņojums par sabiedrības līdzdalību Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizācijā

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” ir uzsākta Valkas novada attīstības programmas aktualizācija. Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam. Ņemot vērā, ka no 13.10.2011. stājās spēkā jauns Teritorijas attīstības plānošanas likums [apstiprināts 01.12.2011.], kas nosaka  Teritorijas attīstības plānošanu vietējā līmenī, ir sagatavots arī veicamā darba uzdevums un izstrādes grafiks, lai uzsāktu Valkas novada attīstības programmas 2010.-2016.gadam aktualizāciju. Attīstības plānošanas dokumenta aktualizēto redakciju plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. decembrim. Valkas novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizācijā, tas ir novada izaugsmes plānošanā, pieteikties līdzdarbībai:

  • piedaloties darba grupās;
  • piedaloties publiskajā apspriešanā, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un pieteikties līdzdalībai līdz 16.05.2013., elektroniski sūtot informāciju uz e-pastu: lasma[punkts]engere[uz]valka[punkts]lv vai rakstiski, adresējot to Valkas novada domei, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novadā, LV-4701, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalības veidu. Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu vai adresi. Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju un par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona: Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane, tel.: 64707478, e-pasts: gunta[punkts]smane[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.