Stāstījumu kafejnīca: "Mana pirmā mīlestība"
26.04.2019. 11:00
Zvārtavas pagasta biblioteka
Pārgājiens 1.-5. klašu skolēniem
26.04.2019. 12:00
Ērģemes pagasta bibliotekas
Lielā Talka 2019
27.04.2019. 00:00
Valkas novads
Valkas novada atklātais čempionāts volejbolā
27.04.2019. 10:00
Valkas JC ģimnāzijas sporta halle
Deju grupu koncerts “Vijolīšu valsis”
27.04.2019. 14:00
Vijciema tautas nams
Dievkalpojums
28.04.2019. 10:00
Valkas-Lugažu ev. lut. baznīca
Mobilā diagnostika
29.04.2019. 10:00 - 17:00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
29.04.2019. 18:15
Beverīnas iela 3
Vingrošana senioriem
30.04.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Valkas novada pavasara kross
30.04.2019. 12:30
Valkā pie Koklētāja
“Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu 2017. - 2019.gadā”
30.04.2019. 15:00
Semināra iela 23 (2.stāvs)
Izraēliešu bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde "Es piederu šeit"
01.05.2019 - 24.06.2019
Valkas pagasta Saieta nams "Lugažu muiža”
Grundzāles amatierteātra "Cik jaudas" izrāde "Gatavības apliecība"
01.05.2019. 19:00
Mierkalna tautas nams
Izstāde "Tautas tērpi lellēm"
01.05.2019. 21:00
Mierkalna tautas nams
Daiļliteratūras izstāde “Iesaku”: grāmatas, ko iesaka izlasīt sabiedrībā populāri cilvēki
02.05.2019 - 31.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka