Sociālo lietu komitejas sēde
15.03.2021. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
15.03.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
15.03.2021. 14:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
15.03.2021. 15:30
Beverīnas iela 3
Jauno grāmatu dienas (Grāmatu izsniegšana 26. martā)
22.03.2021 - 25.03.2021
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Domes sēde
25.03.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
01.04.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)
Starptautiskais turnīrs florbolā "BorderCup"
08.05.2021 - 09.05.2021
Mobilā diagnostika
10.05.2021. 10:00 - 17:00
Valka, Raiņa iela 28A (pie ģimnāzijas)